Kurumsal Haşere Kontrolü

Kemirgen Kontrolü :
İşletmelere ait alanlar içerisinde ki kritik noktalara, ISO 22000 ve BRC vb. Kalite Standartlarında yemli ve Canlı Yakalama Tuzağı şeklinde kemirgen gözlem istasyonları yerleştirilmektedir. Her rutin ziyarette; kemirgen önleyici ekipmanlar, servis danışmanlarımızca kontrol edilmekte ve mevcut olumsuzluklara müdahale edilmekte ve ayrıca yapılan iyileştirmeler, müşterimize raporlandırılmaktadır. Kemirgen kontrolü sağlanırken özellikle işletmelerin dış alanla bağlantı noktaları, açık alanlar, data kabloları, makine kabloları, idari ofisler, depolar, elektrik pano odaları, klima santralleri, personel soyunma odaları, wc'ler ve bu alanları etkileyen iç ve dış alanlarında haşere ve kemirgen yuvalanmasına karşı mücadele edilmektedir.

Yürüyen Haşere Kontrolü :
Özellikle hava sıcaklık ortalamasının 25°C ve üzerinde seyrettiği dönemlerde, yürüyen haşerelerin ürüme faaliyeti artmaktadır. Bu noktalarda her haşereye karşı öncelikle yalıtım, daha sonrasında ise minimum pestisit kullanımı ile spesifik önlemler alınmaktadır.

Uçan Haşere Kontrolü :
Rutin ziyaretlerde, özellikle karasinek ve diğer uçan haşere problemlerine karşı, -varsa- sinek tutucu E.F.T. (Electronic Fly Trap) cihazların yapışkn levhalarının ve U.V. lambalarının sayımı, ölçümü ve kontrolü yapılmaktadır. Gerektiği takdirde, dış alanlarda yaz aylarında karasinek problemine kendi formülasyonumuzu kullandığımız organik karasinek tuzakları ile desteklenmiş mücadele hizmeti verilmektedir. Organik karasinek tuzakları dış alanda, çit kenarlarına ve ağaç altlarına asılarak, karasineğin yüksek ordan dışarda tutulmasını ve üreme zincirinin bloke edilmesini sağlamaktadır.

oksygen® MENÜ